Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden (€ 6,95) of afhalen op ons afhaalpunt (geen kosten)

Voorwaarden met betrekking tot het aankopen en nuttigen van alcohol

Aankopen en nuttigen van alcohol

De aankoop, verkoop en consumptie van alcohol in België is onderhevig aan verschillende regels gecontroleerd door de Dienst inspectie van consumptieproducten.

Deze regelgeving en meer informatie is raadpleegbaar op:

Indien de klant producten bij de verkoper/dienstverlener aankoopt die alcohol bevatten, stemt de klant ermee in dat deze voldoet aan de alcoholwetgeving opgelegd door de Belgische wetgever. De klant verklaart bij het aankopen van deze producten ook dat deze voldoet aan de opgelegde regels voor het mogen nuttigen van deze producten.

Bij elke aankoop dient de klant een geschreven verklaring af te leggen dat hij volgens de geldende alcoholwetgeving deze producten mag kopen en nuttigen op het moment van aankoop. Hiermee heeft de verkoper/dienstverlener voldoende controle uitgeoefend om aan te tonen dat de klant gewettigd is om deze producten te kopen en te nuttigen. Deze geschreven verklaring wordt digitaal bewaard en ook vermeld op de verkoopfactuur. Het afleggen van een onjuiste verklaring gebeurd volledig op risico van de klant en kan door de verkoper/dienstverlener op geen enkele manier vastgesteld worden en wordt aldus beschouwd als valsheid in geschrifte of misbruik van vertrouwen. Alle eventuele gevolgen, schade of dergelijke zijn volledig ten laste van de klant en kunnen op geen enkele manier verhaald worden op de verkoper/dienstverlener.

Voor het aankopen van producten die alcohol bevatten dient de klant:

  • minstens 18 jaar te zijn
  • vrij te zijn van enige wetgevende maatregelen die de klant verbieden alcohol te kopen en/of te nuttigen

Aankopen en nuttigen in een ander land

Indien de klant woont in een ander land en/of het product wenst te nuttigen in een ander land, is de wetgeving van dat land ook van toepassing naast de geldende wetgeving in België. Dit betekent dat indien de wetgeving nog extra beperkende maatregelen oplegt, deze dienen gerespecteerd te worden door de klant. De geschreven verklaring die de klant aflegt bij het aankopen van de producten die alcohol bevatten, dient ook als verklaring waarmee bevestigd wordt dat de klant instemt met de op dat moment geldende wetgeving in dat land. Maatregelen die soepeler zijn in een ander land dan de geldende wetgeving in België zijn niet van toepassing.

Recht op weigering van de verkoop van alcohol

De verkoper/dienstverlener heeft steeds het recht om de verkoop van alcohol aan de klant te weigeren. Dit kan zijn omdat de klant bijvoorbeeld zijn wettelijke leeftijd niet wenst aan te tonen of te verklaren of omdat de verkoper/dienstverlener de klant niet in staat acht op een redelijke en verstandige manier om te gaan met alcohol of zich in een toestand bevindt die het nuttigen van alcohol niet toestaat. Indien de klant het product reeds besteld en/of betaald heeft, heeft verkoper/dienstverlener nog steeds het recht de verkoop te weigeren.

Dit document is een extract uit de algemene voorwaarden en is op geen enkele manier een vervanging van deze eerder genoemde.

Sluiten